html> Keeping Me (In)Sane

I came, I saw, I blogged.

Sunday, December 12, 2004

At hindi pa rin natatapos ang saga ko against PLDT. Tumawag ako para ifollow up ang application ko ng DSL. Dahil nga nagkaproblema ang application ko dahil wala ang landlord ko, kinlarify ko sa customer service representative yung guidelines nila. Medyo di kasi ako makapaniwala na kailangan pa ng documents ng landlord ko, para lang maayos ang application. Wala na ang landlord ko, lumipad na sa ibang bansa at 2 months pa ang balik. Sa written application form nila iba ang field ng applicant and subscriber on record. Aanhin mo ang dalawang fields na yun kung sasabihin mo rin naman na subscriber on record lang ang pwedeng mag-apply? Parang walang modo pa ang nakausap ko. Masyado syang pabalang magsalita, gayong ang galang galang naman ng pagkaka kausap ko sa kanya. Nag-init ang ulo ko at kinausap ko si DA POGI. Syempre dahil galing din sa customer service ang asawa ko, tinanong niya ako kung naghanap ba ako ng makakausap na supervisor. Syempre hindi. Hindi naman kasi ako confrontative na tao na tipong pagka hindi ako satisfied e kakausap ako kaagad ng bisor. Palagi kong iniisip na ang mga tao ay empowered. Pero naghahanap ako ng form na pwede kong pagreklamuhan. Minsan iniisip ko na lang, why do I even bother? Parang gusto ko na lang hindi magcare kasi wala din naman akong mapapala. Trabaho lang naman ang idudulot nitong DSL sa akin. Hay naku!

DA GANDA blogged @ 12/12/2004 10:09:00 PM

what's this?
The Blog formerly known as I came, I saw, I blogged
good reads
links
archives
07/01/2002 - 08/01/2002
08/01/2002 - 09/01/2002
09/01/2002 - 10/01/2002
10/01/2002 - 11/01/2002
11/01/2002 - 12/01/2002
12/01/2002 - 01/01/2003
01/01/2003 - 02/01/2003
02/01/2003 - 03/01/2003
03/01/2003 - 04/01/2003
04/01/2003 - 05/01/2003
05/01/2003 - 06/01/2003
06/01/2003 - 07/01/2003
07/01/2003 - 08/01/2003
08/01/2003 - 09/01/2003
09/01/2003 - 10/01/2003
10/01/2003 - 11/01/2003
11/01/2003 - 12/01/2003
12/01/2003 - 01/01/2004
01/01/2004 - 02/01/2004
02/01/2004 - 03/01/2004
03/01/2004 - 04/01/2004
04/01/2004 - 05/01/2004
05/01/2004 - 06/01/2004
06/01/2004 - 07/01/2004
07/01/2004 - 08/01/2004
08/01/2004 - 09/01/2004
09/01/2004 - 10/01/2004
10/01/2004 - 11/01/2004
11/01/2004 - 12/01/2004
12/01/2004 - 01/01/2005
01/01/2005 - 02/01/2005
02/01/2005 - 03/01/2005
03/01/2005 - 04/01/2005
04/01/2005 - 05/01/2005
05/01/2005 - 06/01/2005
06/01/2005 - 07/01/2005
07/01/2005 - 08/01/2005
08/01/2005 - 09/01/2005
09/01/2005 - 10/01/2005
10/01/2005 - 11/01/2005
11/01/2005 - 12/01/2005
12/01/2005 - 01/01/2006
01/01/2006 - 02/01/2006
02/01/2006 - 03/01/2006
03/01/2006 - 04/01/2006
04/01/2006 - 05/01/2006
05/01/2006 - 06/01/2006
06/01/2006 - 07/01/2006
07/01/2006 - 08/01/2006
08/01/2006 - 09/01/2006
09/01/2006 - 10/01/2006
10/01/2006 - 11/01/2006

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com

Site Meter

written by DA GANDA : powered by blogger and wicked designs